Görme Engelliler

DEĞERLER EĞİTİMİ

DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerler Eğitimi

Değerleri eğitimi ile ilgili olarak okul müdürlüklerince aşağıda belirtilen Değerler ve Alt Değerler ile ilgili olarak bir plan dâhilinde eğitimler gerçekleştirilecektir.
DEĞERLER ve ALT DEĞERLER
Saygı Kendine saygı, Büyüklere saygı, Öğretmenlere saygı, Hoşgörü, Farklılıklara saygı Kendine karşı sorumluluk, Başkalarına karşı sorumluluk, Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk, Özgürlük, Çalışkanlık
Kitle İletişim
Araçları   Kitle iletişim araçlarının değerlerimize etkileri, Yanlış mesaj ve modellerin değerlere uygunluğunu analiz etme, Kültürel faaliyetlere değer verme
Kişiler Arası
İlişkiler     İletişim, Empati, Görgü kuralları, Olumlu düşünme
Dürüstlük     Kendine karşı dürüst olmak, Başkalarına karşı dürüst olmak,
Sevgi     Kendini sevmek, Başkalarını sevmek, Arkadaşlık, Barış, Vefa    Adalet   Haklarını bilmek, Hakkını savunmak, Başkalarına karşı adil olmak, Haksızlıklara karşı durabilmek
  Vatanseverlik Milli ve manevi değerleri benimseme, Vatandaşlık sorumluluklarını bilmesi, Atatürkçülük,
  Yardımlaşma  Dayanışma, İşbirliği, Misafirperverlik, İyilik, Merhamet   Sorumluluk